GIƠI THIÊU YẾN THỦY SHOP

Yến Thủy Shop chuyên cung cấp các loại tép màu, tép vàng Thái, tép vàng Đài Loan, tép đỏ Src, tép fire red, tép loạn màu, tép ong, tép lạnh, tép sula, ốc ăn rêu, ốc cảnh thủy sinh.